sahypa banner

Plastik kubok

 • Custöriteleşdirilen logo Çap edilen U şekilli gara çaý sowuk içgi plastik kuboklar

  Custöriteleşdirilen logo Çap edilen U şekilli gara çaý sowuk içgi plastik kuboklar

  Markaňyzy tanatmagyň özüne çekiji usuly gözleýärsiňizmi?Customörite logotipimizi çap edilen plastik kuboklary synap görüň!Qualityokary hilli PP PET PLA materiallaryndan ýasalan bu 500ml U şekilli käseler şol kremli, lezzetli köpürjikli çaýlar ýa-da islendik sowuk içgiler üçin ajaýyp.Siziň logotipiňiz takyklyk bilen çap edilýär, bu wakalar ýa-da kafeňizde ýa-da restoranyňyzda esasy zat.Çydamlylygy we döredijilik taýdan özüne çekijiligi bilen, diňe bir plastik käse däl, işiňiziň tapawutlanmagyna kömek etjek özboluşly marketing guralydyr.

 • Öýde öndürilen süýt doňdurma öndüriji sowadyjy plastik kubok

  Öýde öndürilen süýt doňdurma öndüriji sowadyjy plastik kubok

  Iki gatly gysyş käsesiniň köp artykmaçlygy, döredijilik dizaýny, amatly we amaly, ygtybarly material, ýönekeý işlemek we güýçli özleşdirmek bar.Gyzyklylygy artdyrmak üçin birnäçe sahnada ulanylyp bilner we bir käse dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin birnäçe maksat üçin ulanylyp bilner.

 • Gapaklaryň lomaý satuwy bilen özleşdirilip bilinýän we bir gezek ulanylýan plastik kuboklar

  Gapaklaryň lomaý satuwy bilen özleşdirilip bilinýän we bir gezek ulanylýan plastik kuboklar

  1. Ajaýyp çydamly, ýarylmaga çydamly PET plastmassadan ýasaldy
  2. Arassa dizaýn içgileriň görnükliligini ýokarlandyrýar
  3. Uzyn boýly, inçe dizaýn ellere amatly gabat gelýär

 • Logoörite logotip, gapaklary lomaý satmak bilen bir gezek ulanylýan plastik kuboklar

  Logoörite logotip, gapaklary lomaý satmak bilen bir gezek ulanylýan plastik kuboklar

  Arassalaýjy plastik kuboklar - ýokary hilli zähersiz material, içgiňizi täzeläň
  Moda arassa plastik kubogy - tagamy we şahsyýeti bilen ýönekeý dizaýn
  Köp funksiýaly arassa plastik kubok - designörite dizaýn, dürli ýagdaýlara laýyk islendik ýerde alnyp bilner
  Ygtybarly aç-açan plastik käseler - sagdyn içgileriň hilini üpjün etmek üçin BPA-dan boş material

 • Ekologiýa taýdan arassa PET Custom logo gapakly plastik kubok

  Ekologiýa taýdan arassa PET Custom logo gapakly plastik kubok

  Plastiki käseler amatlylygy, elýeterliligi we çydamlylygy öz içine alýan birnäçe peýdany hödürleýär.Olar ýeňil we götermek aňsat, çykmak üçin amatly, dürli sahnalar üçin amatly.Maşgala ýygnanyşyklary, ofis suwy ýa-da işewürlik çäreleri üçin bolsun, plastik käseler amatly, amaly saýlawdyr.

 • Içgini arassalamak Ekologiýa taýdan arassa bir gezek ulanylýan plastik Boba süýt çaý kubogy

  Içgini arassalamak Ekologiýa taýdan arassa bir gezek ulanylýan plastik Boba süýt çaý kubogy

  Tomus içgileri üçin ajaýyp oýun - süýt çaýy plastik käseler.Diňe içgileriň temperaturasyny we tagamyny saklaman, eýsem dökülmeginiň öňüni alýan ygtybarly gapak bilen bezelendir.Daşky gurşawy goramak we salkyn tomusdan lezzet almak üçin ekologiýa taýdan arassa plastik käseleri saýlaň.

 • Rainlemgoşar membrananyň içki pastasy Bir gezek ulanylýan plastik kubok lomaý

  Rainlemgoşar membrananyň içki pastasy Bir gezek ulanylýan plastik kubok lomaý

  1. Asylly we özüne çekiji: lightagtylyk nirede bolsa, käseler şöhle saçar we ajaýyp älemgoşaryň reňkini görkezerdi.
  2. Sagdyn we ygtybarly: metalhli altyn altyn kagyz kubok toplumymyz, 100% biodegrirlenip bilinýän premium biodegrirlenip bilinýän kagyzdan ýasaldy.

 • Custom Clear 12 16 20 24 32oz PP PET Plastiki Boba kubogy

  Custom Clear 12 16 20 24 32oz PP PET Plastiki Boba kubogy

  Aç-açan plastmassa käseleriň artykmaçlyklary, kubokdaky içginiň aç-açan görnüp biljekdigini, ulanyjylara syn etmek we barlamak üçin amatlydygyny;şol bir wagtyň özünde, gündelik ulanmak we syýahat etmek üçin amatly bolan ýeňillik, çydamlylyk we deňeşdirilende arzan bahanyň aýratynlyklaryna eýedir.

 • Custörite galyň süýümli PP plastik Boba süýt çaý kubogy

  Custörite galyň süýümli PP plastik Boba süýt çaý kubogy

  1. Asylly we özüne çekiji: lightagtylyk nirede bolsa, käseler şöhle saçar we ajaýyp älemgoşaryň reňkini görkezerdi.
  2. Sagdyn we ygtybarly: metalhli altyn altyn kagyz kubok toplumymyz, 100% biodegrirlenip bilinýän premium biodegrirlenip bilinýän kagyzdan ýasaldy.

 • 12oz 16oz 20oz 24oz omörite çap edilen plastik köpürjik çaý kubogy

  12oz 16oz 20oz 24oz omörite çap edilen plastik köpürjik çaý kubogy

  1.16 Oz & 24Oz plastmassa hrustal arassa içgi PET käseleri tekiz gapakly (saman üçin X deşikli)
  2. qualityokary hilli PET plastmassadan ýasalan, ultra arassa, döwülmegine garşy, zäherli däl, ysy ýok.,
  3. Restoranyň hili.Çydamly we bir gezek ulanylýan.Gapakly gapaklar gaty oňat gabat gelýär.Coldolda sowuk içgiler üçin ajaýyp!Oturylyşyk üçin ajaýyp!

12Indiki>>> Sahypa 1/2