12345667

Daşky gurşawy goramak

01

Daşky gurşawa täsiri

Plastiki gaplama gündelik durmuşymyzyň aýrylmaz bölegine öwrüldi.Dürli önümleri gaplamak üçin ulanylýar.Şeýle-de bolsa, plastmassa gaplamalaryň giňden ulanylmagy daşky gurşawa uly ýaramaz täsir etdi.

02

Saglyk howpy

Plastiki gaplamalar biodegrirlenip bilinmez.Bu, tebigy ýagdaýda bozulmaýandygyny we tersine, ýüzlerçe ýyllap daşky gurşawda galyp, kem-kemden ownuk böleklere bölünýändigini aňladýar.Mikroplastika diýlip atlandyrylýan bu kiçijik plastmassa bölekleri ýabany tebigat tarapyndan siňdirilýär we hatda adam iýmit zynjyryna girip bilýär.

03

Nädip ellik etmeli?

Plastiki gaplamalara alternatiwalary tapmagymyz möhümdir.Bir wariant, tebigy taýdan döwülýän we daşky gurşawa zyýan bermeýän materiallardan ýasalan biodegrirlenip bilinýän gaplamalara geçmekdir.

04

Biodegradable

Ösümlik esasly plastmassa, karton we hatda suwotulary öz içine alýan biodegrirlenip bilinýän materiallar.Bu materiallar tebigy ýagdaýda döwülýär.Diýmek, biodegrirlenip bilinýän gaplamalar ösýän plastik hapalanmak meselesine goşant goşmaýar.

Bir duralga çözgüdi

Hyzmatlar

Hyzmatlar

Aýratyn bellenen işgärler dizaýndan önümçilige, hil barlagyna we transporta çenli ähli prosesi yzarlamak hyzmatyna jogapkärdir.

Bir stansiýa hyzmaty

Bir stansiýa hyzmaty

Foodhli iýmit we içgi bilen baglanyşykly bir gezek ulanylýan önümleri hödürleýäris, wagtyňyzy tygşytlaň.

Iýmit howpsuz

Iýmit howpsuz

Iýmit howpsuzlygy ilkinji nobatda durýar we tozansyz ussahana önümleriň azyk howpsuzlygyny üpjün edýär.

Costokary çykdajy

Costokary çykdajy

Diňe kanagatlananyňyzda girdeji gazanyp biljekdigimizi bilýäris.

bg_ico solu_roate
Köpräk oka

Biziň işimiz

Kofe jaýy
Kofe jaýy
Içgi
Içgi
Restoran
Restoran
Amatly dükanlar
Amatly dükanlar
Alma
Alma
Distribýutor
Distribýutor
 • Topar

  Topar

  Doly hyzmat etmek, Satyş, Marketing, Önümler, ippingük daşamak, Önümçilik, Satuwdan soň güýçli topar goldawy.

 • Ylmy barlaglar

  Ylmy barlaglar

  10 Professional gaplama dizaýn inerseneri, 15 dizaýner Önümleriň döredijiligi.

 • Zawod

  Zawod

  ISO9001 we SGS kepillendirilen zawod, ýokary tizlikli list we emele getiriji maşynlary goşmak bilen doly awtomatiki önümçilik maşynlary.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň