sahypa banner

Kagyz käse

 • Kofe üçin gapaklar bilen özleşdirilip bilinýän we bir gezek ulanylýan kagyz kuboklary

  Kofe üçin gapaklar bilen özleşdirilip bilinýän we bir gezek ulanylýan kagyz kuboklary

  1. Kagyz görnüşi: Iýmit derejeli senet kagyzy / ak karton.
  2. Çap etmek bilen işlemek: nagyşlamak, UV örtük, lak, ýalpyldawuk laminasiýa, möhür basmak, Matt laminasiýa, WANISHING, altyn folga.
  3. Özbaşdaklaşdyrmak kabul ederliklidir.

 • Ekologiýa taýdan arassa iki gatly Kraft kagyz kofe kuboklarynyň lomaý satuwy

  Ekologiýa taýdan arassa iki gatly Kraft kagyz kofe kuboklarynyň lomaý satuwy

  Ekologiýa taýdan arassa kagyz kofe käselerimizi tapyň, gidýän içgiler üçin ajaýyp.Qualityokary hilli, dowamly materiallardan ýasalan kagyz käselerimiz has ýokary izolýasiýa, syzdyryjy dizaýnlary wedüzülip bilinýän görnüşlerdaşky gurşawy goramak bilen bir hatarda kofe tejribäňizi ýokarlandyrmak.Çydamly, biodegrirlenip bilinýän kagyz käselerimiz bilen stilde halaýan gyzgyn ýa-da sowuk içgilerden lezzet alyň.

 • Bir gezeklik we ekologiýa taýdan arassa Kraft kofe kuboklary lomaý lomaý

  Bir gezeklik we ekologiýa taýdan arassa Kraft kofe kuboklary lomaý lomaý

  1. Dürli - Kagyz kofe käselerini dürli ululykda we şekilde tapyp bilersiňiz.Bu käseleri dürli dizaýnlarda hem tapyp bilersiňiz.Kuboklary aňsatlyk bilen taşlap bilersiňiz.
  2. Ygtybarly - Plastiki käseler bilen deňeşdirilende käseleriň has ygtybarly görnüşi.Kagyz, şeýle sarp edilýän materiallaryň hiç biri bilen himiki täsir etmeýär.Şeýlelik bilen, bu käselerden gyzgyn ýa-da sowuk içgileri iýseňizem, düýbünden howpsuz.

 • Adaty bir gezek ulanylýan kofe kagyz kuboklary, gapaklary ekologiýa taýdan arassa

  Adaty bir gezek ulanylýan kofe kagyz kuboklary, gapaklary ekologiýa taýdan arassa

  Gapakly kagyz käseler daşaýarka gyzgyn içgileriň dökülmeginiň öňüni alyp biler, içgileriň temperaturasyny we tagamyny saklap biler, şeýle hem içgileriň arassaçylygyny we hilini saklap, tozan we hapalaryň içgilere düşmeginiň öňüni alyp biler.

 • Omörite bir gezek ulanylýan we biodegrirlenip bilinýän karton kofe kubogy

  Omörite bir gezek ulanylýan we biodegrirlenip bilinýän karton kofe kubogy

  Custöriteleşdirilen kofe kagyz käseleri marka keşbini ýokarlandyryp, markanyň täsirini we habardarlygyny ýokarlandyryp biler we aýratyn zerurlyklary kanagatlandyryp biler we müşderileriň aýratynlyk we wepalylyk duýgusyny artdyryp biler.

 • Cöriteleşdirilen bir gezek ulanylýan kagyz kofe kubogynyň gapaklary bilen lomaý bahasy

  Cöriteleşdirilen bir gezek ulanylýan kagyz kofe kubogynyň gapaklary bilen lomaý bahasy

  Customöriteleşdirilen logotip kagyz käseleri, kompaniýanyňyzyň öz markalaryny görkezmegine we kuboklary ulananda korporatiw marka haýran galmagy we marka habardarlygyny ýokarlandyrmagy üçin marka we maglumaty çap etmegine kömek edip biler. Has köp iş mümkinçilikleri we ösüş potensialyny getiriň kärhanalary.

 • Bir gezek ulanylýan ýokary hilli kagyz kofe kubogy lomaý

  Bir gezek ulanylýan ýokary hilli kagyz kofe kubogy lomaý

  Üç gatly kagyz käsäniň howa gatlagy käsäniň ýylylyk geçirijisini izolirläp, ýanmak mümkinçiligini azaldyp, ulanyjynyň rahatlygyny we howpsuzlygyny ýokarlandyryp biler.Goşmaça kagyz gatlagy sebäpli, üç gatly kagyz käselerde has uly ýük bolup, uly ýükleri has gowy goldap we käsäniň döwülmek ähtimallygyny peseldip biler.naharlary we gyzgyn içgileri daşamak üçin amatly.

 • Gyzgyn / sowuk içgilere gitmek

  Gyzgyn / sowuk içgilere gitmek

  Bir gezek ulanylýan kagyz kofe käseleri bir gezek ulanylýar, hapalanmagyň öňüni alýar we köpçülik ýerlerinde täze, arassa kofeni ýa-da gündelik durmuşy arassalamak we dezinfeksiýa etmezden üpjün edýär.

 • Lomaý lomaý we ekologiýa taýdan arassa kagyz kofe käsesi

  Lomaý lomaý we ekologiýa taýdan arassa kagyz kofe käsesi

  Gapakly bu bir gezek ulanylýan kagyz käseler içgileri arassa we howpsuz saklamaga ukyplydyr.
  1Gapak, içgini arassa saklamak üçin bakteriýalar, tozan we mör-möjekler ýaly daşarky materiallary käseden daşlaşdyrýar.
  2Mundan başga-da, zyňylýan käseler içgileriň başgalara degmek ähtimallygyny çäklendirip, arassaçylygy ýokarlandyryp biler.

 • Özbaşdak we bir gezek ulanylýan Ripple Wall Kraft gapakly kofe kuboklary

  Özbaşdak we bir gezek ulanylýan Ripple Wall Kraft gapakly kofe kuboklary

  1. Kagyz käse kagyzdan ýasalan bir gezek ulanylýar we plastmassa ýa-da mum bilen örtülensoň, suwuklygyň syzmagynyň ýa-da kagyz bilen siňmeginiň öňüni alýar.Kagyz käseler täzelenýän çeşmelerden ýasalýar.
  2. lighteňil hil, zeper ýetmeginiň öňüni alyň.Aýna çüýşeler bilen deňeşdirilende, kagyz käseleriň agramy ýeňil we döwülmez.Arzan bahasy, ýeňil hili we aýlanyş tygşytlylygy.

12Indiki>>> Sahypa 1/2